Dofinansowanie PARP z UE

PHU Studio S realizuje projekt: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SEBASTIAN GORGOL STUDIO S W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

CEL PROJEKTU: UZYSKANIE FINANSOWANIA NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBROTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.

PLANOWANE EFEKTY: WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OBROTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 67.582,44 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100%